[rev_slider alias=”Optymalizacja”]

Optymalizacja procesów produkcyjnych

Definiowanie pojęć przez określenie, co i w jakiej kolejności jest wykonywane, określimy mianem ujęcia procesowego. Zarządzanie polega zatem na rozwiązywaniu problemów w ramach następującego procesu:

  1. Obserwowanie – uświadomienie problemu;
  2. Formułowanie – określenie problemu i budowa jego modelu;
  3. Analizowanie – padanie parametrów i alternatywnych rozwiązań, decyzja co do wyboru konkretnego rozwiązania;
  4. Zastosowanie – podjęcie końcowych decyzji, wprowadzenie w życie rozwiązań oraz kontrola wyników

 

Optymalizację procesów produkcyjnych zaleca się w przypadku zaistnienia podejrzeń o niewykorzystanym potencjale który przełożyć może się na wzrost efektywności. Bardzo często optymalizacja procesów ma również wymierną korzyść w postaci poprawy jakości produktu oraz terminowości dostaw. Optymalizacja to właściwy krok, gdy produkcja jest zbyt czasochłonna lub wymaga ponoszenia zbyt dużych kosztów – co przenosi się na obniżenie marży. Optymalizacja procesów zawsze przekłada się na wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa oraz poprawę kultury organizacyjnej wewnątrz organizacji.

Jesteś zainteresowany naszą ofertą?