[rev_slider alias=”Restrukturyzacja”]

Optymalizacja działań operacyjnych, bezpośrednio przekładająca się na wzrost korzyści dla odbiorców produktów i usług, oferowanych przez naszych klientów. Chcąc uzyskać ten efekt koncentrujemy się na działaniach w obszarach:

 • Planowanie – ustalanie celów i sposobów oraz terminów ich osiągnięcia;
 • Organizowanie – tworzenie najlepszych struktur do osiągnięcia założonych celów;
 • Zatrudnianie – zapewnianie odpowiedniego personelu do wykonywania powierzonych zadań;
 • Zarządzanie – powierzanie pracownikom zadań;
 • Motywowanie – zachęcanie pracowników do dobrego wykonywania powierzonych zadań;
 • Alokowanie – przypisywanie zasobów do poszczególnych prac;
 • Monitorowanie – bieżące sprawdzanie, czy procesy prowadzą do określonych celów;
 • Kontrola – podejmowanie działań korekcyjnych;
 • Informowanie – powiadamianie o postępach organizacji
 • Planowanie – ustalanie celów i sposobów oraz terminów ich osiągnięcia;
 • Organizowanie – tworzenie najlepszych struktur do osiągnięcia założonych celów;
 • Zatrudnianie – zapewnianie odpowiedniego personelu do wykonywania powierzonych zadań;
 • Zarządzanie – powierzanie pracownikom zadań;
 • Motywowanie – zachęcanie pracowników do dobrego wykonywania powierzonych zadań;
 • Alokowanie – przypisywanie zasobów do poszczególnych prac;
 • Monitorowanie – bieżące sprawdzanie, czy procesy prowadzą do określonych celów;
 • Kontrola – podejmowanie działań korekcyjnych;
 • Informowanie – powiadamianie o postępach organizacji
Jesteś zainteresowany naszą ofertą?