[rev_slider_vc alias=”Oferta”]

EFEKTYWNA ORGANIZACJA

 • optymalizacja działalności operacyjnej
 • optymalizacja procesów produkcyjnych
 • rozwój organizacji poprzez efektywność
 • zarządzanie projektami

Optymalizacja działań operacyjnych

Optymalizacja działań operacyjnych, bezpośrednio przekładająca się na wzrost korzyści dla odbiorców produktów i usług, oferowanych przez naszych klientów. Chcąc uzyskać ten efekt koncentrujemy się na działaniach w obszarach:

 • Planowanie – ustalanie celów i sposobów oraz terminów ich osiągnięcia;
 • Organizowanie – tworzenie najlepszych struktur do osiągnięcia założonych celów;
 • Zatrudnianie – zapewnianie odpowiedniego personelu do wykonywania powierzonych zadań;
 • Zarządzanie – powierzanie pracownikom zadań;
 • Motywowanie – zachęcanie pracowników do dobrego wykonywania powierzonych zadań;
 • Alokowanie – przypisywanie zasobów do poszczególnych prac;
 • Monitorowanie – bieżące sprawdzanie, czy procesy prowadzą do określonych celów;
 • Kontrola – podejmowanie działań korekcyjnych;
 • Informowanie – powiadamianie o postępach organizacji

 

Optymalizacja procesów produkcyjnych

Definiowanie pojęć przez określenie, co i w jakiej kolejności jest wykonywane, określimy mianem ujęcia procesowego. Zarządzanie polega zatem na rozwiązywaniu problemów w ramach następującego procesu:

 • Obserwowanie – uświadomienie problemu;
 • Formułowanie – określenie problemu i budowa jego modelu;
 • Analizowanie – padanie parametrów i alternatywnych rozwiązań, decyzja co do wyboru konkretnego rozwiązania;
 • Zastosowanie – podjęcie końcowych decyzji, wprowadzenie w życie rozwiązań oraz kontrola wyników

 

Optymalizację procesów produkcyjnych zaleca się w przypadku zaistnienia podejrzeń o niewykorzystanym potencjale który przełożyć może się na wzrost efektywności. Bardzo często optymalizacja procesów ma również wymierną korzyść w postaci poprawy jakości produktu oraz terminowości dostaw. Optymalizacja to właściwy krok, gdy produkcja jest zbyt czasochłonna lub wymaga ponoszenia zbyt dużych kosztów – co przenosi się na obniżenie marży. Optymalizacja procesów zawsze przekłada się na wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa oraz poprawę kultury organizacyjnej wewnątrz organizacji.

 

Rozwój organizacji poprzez efektywność

Efektywna organizacja to organizacja lekka nie obciążona zbędnymi procesami, aktywnościami czy nawet kontaktami. Ważne jest zweryfikowanie i wytypowanie aktywności do poprawy w kluczowych aspektach tj.

 • zdrowa organizacja – czy zadania wykonywane przez pracowników doda firmie i klientom wartości w przyszłości. Pozostałe działania należy rozpatrywać w kategorii potencjalnego marnotrawstwa.
 • chcą mieć pewność że kierunek rozwoju firmy jest właściwy  – zbieżny  z naszą wizją – należy zacząć monitorować kluczowe obszary poprzez określenie wskaźników monitorowania. Najczęściej stosowanym miernikiem który zaciemnia wkład pracy w osiągnięty wynik to analiza efektów bez ilości działań przeprowadzonych na ich osiągniecie. Właściwe wskaźniki to klucz do efektywnej, rozwojowej organizacji
 • na końcowy sukces kluczowy wpływ ma współpraca wewnątrz organizacji. Analizując komunikację i współpracę pomiędzy działami tj. czy cele są zbieżne czy może wystękuje efekt konkurencyjności może pokazać czy organizacja ma szanse na sukces i  rozwój w przyszłości. Najczęściej konflikty powstają pomiędzy kluczowymi dla firmy działami produkcja / sprzedaż czy logistyka / produkcja. Kluczowa dla organizacji jest współpraca pomiędzy działami i wspólny jasno określny cel a nie konkurowanie.
 • Określona ale przede wszystkim zrozumiana strategia firmy to „klucz do serc pracowników”. Kierunek rozwoju, cele i działania strategiczne muszą być właściwie komunikowanie do wszystkich pracowników – jest to narzędzie motywujące i utożsamiające z organizacją.
 • Utożsamianie się z organizacją to niezmiernie ważne zagadnienie, gdyż daje wymierne efekty w postaci wyższej efektywności, zaangażowania, niższej absencji, etc. Pracownicy którzy nie utożsamiają się z organizacją nie dość że mają niższą efektywność oraz zaangażowanie to jednocześnie przenoszą je na swoich kolegów z zespołu.

 

Powyższe punkty to klucze do efektywnej – nowoczesnej organizacji, dla nas są to elementy na które każda organizacja która chce być liderem rynku lub chociaż się na nim utrzymać musi co najmniej wsiąść pod uwagę. Nasza praktyka w tych obszarach oraz przetestowane modele pozwalają nam wspierać naszych klientów również w tej dziedzinie.

 

Co to jest projekt – najprościej mówiąc stworzenie „czegoś z niczego”

Znamiona projektu to:

 • Unikatowy – coś nowego, niepowtarzalnego
 • Określony w czasie – ma początek i koniec
 • Stopniowo precyzowany – na początku więcej nie wiesz aniżeli wiesz

 

Zarządzanie projektami to zgranie ze sobą:

 • oczekiwań interesariuszy (sponsorów projektu)
 • ograniczeń w zasobach oraz czasie
 • ryzyko związane z realizacją oraz pokonywaniem przeszkód pojawiających się na drodze

 

Metodyki z jakich korzystamy w zarzadzaniu projektami to:

 • PMI (inicjacja / planowanie / wykonanie / kontrola / zamykanie)
 • AGILE – (Sprint / Release / Daily Scrum / Sprint Review)
 • oraz Six Sigma z elementami Lean

ROZWÓJ ORGANIZACJI
Efektywna organizacja

 • optymalizacja działalności operacyjnej
 • optymalizacja procesów produkcyjnych
 • rozwój organizacji poprzez efektywność
 • zarządzanie projektami

STRATEGIA
Dostawy techniczne specjalne

 • konserwacje, remonty i przeglądy maszyn i urządzeń
 • bieżące usuwanie awarii
 • zarządzanie gospodarką części zamiennych
 • bezpieczeństwo ludzi
 • modernizacja maszyn oraz linii technologicznych
 • projektowanie oraz wykonawstwo urządzeń przemysłowych
 • relokacja maszyn, gniazd produkcyjnych, linii technologicznych

OPTYMALIZACJA
Utrzymanie ruchu

 • elementów części maszyn (wykonanych na zamówienia)
 • elementów złącznych
 • materiałów hutniczych
 • komponentów automatyki
 • elementów przeniesienia napędu i wielu innych