Na czym polega restrukturyzacja firmy?

Na czym polega restrukturyzacja firmy?

Restrukturyzacja firmy jest to proces, podczas którego przeprowadza się bardzo duże zmiany, minimum w jednym z trzech aspektów przedsiębiorstwa, do których należy zaliczyć: organizację wewnętrzną firmy, zakres działania oraz strukturę kapitałową.

Na czym polega restrukturyzacja firmy?

Celem zmian dokonywanych w ramach restrukturyzacji jest przywrócenie w danej firmie równowagi wewnętrznej lub zewnętrznej. Restrukturyzacja staje się więc zespołem złożonych procesów prowadzących do wielopłaszczyznowych zmian, które mają znaczenie w okresie krótkofalowym, jak i długofalowym.

Restrukturyzacja przedsiębiorstwa dokonywana jest pod kątem jego potrzeb. Najczęściej zmiany zachodzą w strukturach pasywów oraz aktywów, wiążą się z modernizacją, przebudową lub kompletnym unowocześnieniem struktur organizacyjnych przedsiębiorstwa. Zmiany mogą dotyczyć też zasad funkcjonowania firmy.

Moment, kiedy zachodzi potrzeba restrukturyzacji przedsiębiorstwa, najczęściej jest określany na podstawie krytycznych dla firmy sygnałów wewnętrznych i zewnętrznych. Restrukturyzacja firmy staje się wtedy mechanizmem, który ma na celu dostosowanie produkcji, ekonomi, organizacji i poziomu technologicznego tak, aby poprawić efektywność działania przedsiębiorstwa oraz zwiększyć jego możliwości rozwojowe.

Co to jest plan restrukturyzacyjny?

Plan restrukturyzacyjny to dokument sporządzany w każdym postępowaniu restrukturyzacyjnym. Przypomina on nieco tradycyjny biznesplan, gdyż polega na zaplanowaniu funkcjonowania firmy niejako od początku.

Plan restrukturyzacyjny ma bardzo duże znaczenie w przypadku postępowań restrukturyzacyjnych. Warto zdawać sobie sprawę, że powodzenie całej restrukturyzacji będzie zależało od odpowiedniego zaplanowania wcześniejszych działań naprawczych. Bazując właśnie na planie restrukturyzacyjnym, w zadłużonym przedsiębiorstwie przeprowadza się działania sanacyjne, których celem jest uzyskanie pozwolenia efektywną restrukturyzację przedsiębiorstwa.

Restrukturyzacja ostatnim ratunkiem

Restrukturyzacja przedsiębiorstwa jest procesem naprawy, który sprowadza się do trzech kluczowych kwestii, czyli odzyskania zaufania, zyskania cennego czasu oraz pozyskania niezbędnych środków finansowych, które umożliwią firmie dalsze samodzielne funkcjonowanie.

Posługując się nomenklaturą medyczną, można dojść do wniosku, że restrukturyzacja jest operacją chirurgiczną, mającą na celu uratowanie danej firmy przed upadłością w bardzo krótkim czasie. Należy jednak pamiętać, że to od dalszego modelu zarządzania po restrukturyzacji oraz przyjętych strategii będzie zależało, czy przedsiębiorstwo wyjdzie na prostą.