Wizja firmy BF4

Jak stworzyć wizję firmy?

Elementami, na które należy zwrócić uwagę, myśląc o założeniu własnej firmy to przede wszystkim jej misja i wizja. Co możemy zyskać, nakreślając wizję firmy i jak stworzyć ją krok po kroku?

Wiele osób, które decyduje się na prowadzenie własnej firmy, pomija etap tworzenia wizji. Jednak stworzenie planu i nakreślenie celów na kolejne lata jest bardzo ważne już na początkowym etapie tworzenia firmy. Dopiero później można skupić się na przygotowaniu strategii marketingowej i strategii rozwoju.

Czym jest wizja firmy?

Wizja to przede wszystkim wskazanie kierunku, w jakim ma rozwijać się firma i wytyczenie najważniejszych celów, do których chcemy zmierzać. Wizję tworzyć można na kolejne miesiące i lata, w zależności od tego, na jakim etapie są nasze działania biznesowe i co chcemy osiągnąć.
Dlaczego wizja jest ważna w działalności firmy?

Wielu praktyków porównuje tworzenie wizji firmy do podróż. Jeśli nie mamy wyznaczonego celu, ciężko będzie określić, jak do niego dotrzeć i w jaki sposób się przygotować. Podobnie jest z działalnością firmy – również tej małej, bo skoro rynek wciąż dynamicznie się zmienia, nie możemy stać w miejscu. Musimy określić, jakie czynniki mogą wpływać na rozwój firmy, jakie decyzje i działania należy podjąć, by wciąż się rozwijała. Jakie są najważniejsze kwestie związane z tworzeniem wizji? Oto kilka z nich:

  • stawianie pytań o kierunek, w jakim ma zmierzać firma,
  • wyznaczanie celów, ale nie granic działalności i przyszłości organizacji,
  • określanie procesów i sposobów na osiągnięcie wyznaczonych celów,
  • definiowanie wartości, jakie ma uosabiać firma, czy organizacja.

Tworzenie wizji firmy krok po kroku

Stworzenie wizji należy zacząć od określenia kilku najważniejszych elementów: wartości, na jakich skupiamy się, tworząc firmę, wskazanie pozycji, jaką chcielibyśmy, aby firma zajmowała w przyszłości, a także opisanie rzeczywistości, w jakiej firma może funkcjonować.

Na tej podstawie łatwiej jest przygotować opis dalszych działań dla przedsiębiorstwa. Wiele osób podczas opisywania wizji swojej firmy puszcza wodze fantazji i nie skupia się na szczegółowych analizach. Warto o tym pamiętać, bo wizja ma pokazać, co chcemy osiągnąć i jak w przyszłości ma wyglądać firma.

Przykłady

Jaką wizję mają najbardziej znane marki na świecie? Oto kilka przykładów:

Chcemy być niekwestionowanym liderem branży napojów bezalkoholowych w każdym kraju, w którym prowadzimy swoją działalność – Coca Cola

LOT jest przewoźnikiem pierwszego wyboru dla klientów podróżujących z i do Polski – Polskie Linie Lotnicze

Być najbardziej cenioną firmą piwowarską w Polsce, z dumą budowaną na unikalnym dziedzictwie – Grupa Żywiec

Inspirować świat, tworzyć przyszłość – Samsung

Nie wiesz jak stworzyć wizję? Pomagamy właścicielom małych firm i dużych przedsiębiorstw. Zobacz, jak możemy pomóc Ci w określeniu wizji!

Sprawdź naszą ofertę > Optymalizacja procesów biznesowych